KHU DÂN CƯ

THÔNG BÁO

Chính sách bán hàng sản phẩm Shophouse và Nhà ở liên kế (giai đoạn 2) – Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước

    

I. Chính sách bán hàng sản phẩm Shophouse (giai đoạn 2)

 1. Thông tin về sản phẩm
    • Tên sản phẩm: Nhà liên kế tuyến phố thương mại Shophouse – Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước
    • Tổng số căn: 64 căn
    • Diện tích đất trung bình: 224 m² /căn (7mx32m)
    • Diện tích sàn xây dựng: 570,94 m²/căn (1 trệt – 3 lầu – 02 mặt tiền)
    • Xây dựng nhà thô, hoàn thiện mặt ngoài
 2. Chính sách bán hàng
    • Thời gian áp dụng chính sách bán hàng: năm 2024.
    • Nội dung chính sách bán hàng: Khách hàng khi mua sản phẩm Shophouse (giai đoạn 2) trong thời gian áp dụng chương trình và thanh toán theo điều kiện chương trình. Khách hàng khi mua sản phẩm Shophouse (giai đoạn 2) chọn 01 trong 03 chương trình sau:

     a. Chương trình 1: Thanh toán chuẩn

     1. Thanh toán 95% giá trị hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai và nhận nhà trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Dự kiến các đợt thanh toán như sau:

STT Đợt Tiến độ thanh toán

Tỷ lệ thanh toán

(% giá trị hợp đồng bao gồm VAT)

1 Đợt 1 Thanh toán trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký HĐMB 30% (vốn sẵn có)
2 Đợt 2 2 tháng kể từ ngày ký HĐMB 10% (vốn sẵn có)
 3 Đợt 3 4 tháng kể từ ngày ký HĐMB 10% (vốn sẵn có) 
4 Đợt 4 6 tháng kể từ ngày ký HĐMB 10% (vốn sẵn có)
5 Đợt 5 8 tháng kể từ ngày ký HĐMB 10% (vốn sẵn có)
6 Đợt 6

Thông báo nhận nhà và nhận bàn giao nhà

(Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký HĐMB)
25% (vốn sẵn có)
7 Đợt 7 Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 5% (vốn sẵn có)
  Tổng cộng 100%

     b. Chương trình 2: Chiết khấu thanh toán 12 % khi nhận nhà:

         Lịch thanh toán nhanh để được chiết khấu 12% giá trị hợp đồng (đã có VAT) như sau:

STT Đợt Tiến độ thanh toán nhanh

Tỷ lệ thanh toán

(% giá trị hợp đồng đã bao gồm VAT)

1 Đợt 1 Thanh toán trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký HĐMB 30% (vốn sẵn có
2 Đợt 2 01 tháng kể từ ngày ký HĐMB 20% (vốn sẵn có)
3 Đợt 3 02 tháng kể từ ngày ký HĐMB 20% (vốn sẵn có)
4 Đợt 4 Khi nhận thông báo bàn giao nhà và khách hàng nhận nhà

25% (vốn sẵn có)

Chiết khấu thanh toán 12% còn lại thanh toán 13%

5 Đợt 5 Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 5% (vốn sẵn có)
  Tổng cộng 100%
Điều kiện chương trình Khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, thanh toán nhanh với giá trị đạt 95% giá trị hợp đồng và nhận bàn giao nhà theo đúng tiến độ thanh toán trên sẽ nhận được chiết khấu thanh toán vào đợt 4.

      c. Chương trình 3: Lãi suất 0% trong vòng 24 tháng

 • Công ty hỗ trợ thanh toán lãi vay trong vòng 24 tháng đầu tiên.
 • Ngân hàng tài trợ: Các ngân hàng có ký thỏa thuận hợp tác với Công ty.
 • Khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và thanh toán theo tiến độ thanh toán như sau:
STT Đợt Tiến độ thanh toán

Tỷ lệ thanh toán

(% giá trị hợp đồng đã bao gồm VAT)

1 Đợt 1 Thanh toán trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký HĐMB

30% ( vốn sẵn có)

2 Đợt 2 01 tháng kể từ ngày ký HĐMB 40% (Ngân hàng giải ngân)
3 Đợt 3 Khi nhận thông báo bàn giao nhà và khách hàng nhận nhà

25% (Ngân hàng giải ngân)

4 Đợt 4

Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất

5% (Ngân hàng giải ngân)
  Tổng cộng 100%
Điều kiện chương trình

+ Khách hàng thanh toán tối thiểu 30% giá trị hợp đồng bằng vốn sẵn có trong đợt thanh toán đầu tiên (đợt 1).

+ Khách hàng được vay tối đa 70% giá trị hợp đồng.

+ Ngân hàng cho khách hàng vay và giải ngân theo đúng tiến độ thanh toán trên.

 II. Chính sách bán hàng cho Nhà ở liên kế giai đoạn 2

 1. Thông tin về sản phẩm
    • Tên sản phẩm: Nhà ở liên kế giai đoạn 2 – Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước.
    • Số lượng: 54 căn (bao gồm các lô: LH52, LH53, LH54, LH55). 
    • Diện tích trung bình: 175m²/ căn (7m x 25m)
    • Diện tích sàn xây dựng: 225,30m² (1 trệt 2 lầu)
    • Xây dựng nhà thô, hoàn thiện mặt ngoài
 1. Chính sách bán hàng
    • Thời gian áp dụng chính sách bán hàng: đến hết năm 2024.
    • Nội dung chính sách bán hàng: Khách hàng khi mua sản phẩm Nhà ở liên kế giai đoạn 2 trong thời gian áp dụng chương trình và thanh toán theo điều kiện chương trình. Khách hàng khi mua sẽ chọn 01 trong 03 chương trình sau:

      a. Chương trình 1: Thanh toán chuẩn

      Thanh toán 95% giá trị hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai và nhận nhà trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Dự kiến các đợt thanh toán như sau:

STT Đợt Tiến độ thanh toán

Tỷ lệ thanh toán

(% giá trị hợp đồng bao gồm VAT)

1 Đợt 1 Thanh toán trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký HĐMB 30% (vốn sẵn có)
2 Đợt 2 2 tháng kể từ ngày ký HĐMB 10% (vốn sẵn có)
3 Đợt 3 4 tháng kể từ ngày ký HĐMB 10% (vốn sẵn có)
4 Đợt 4 6 tháng kể từ ngày ký HĐMB 10% (vốn sẵn có)
5 Đợt 5 8 tháng kể từ ngày ký HĐMB 10% (vốn sẵn có)
6 Đợt 6

Thông báo nhận nhà và nhận bàn giao nhà

(Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký HĐMB)
25% (vốn sẵn có)
7 Đợt 7

Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất

5% (vốn sẵn có)
  Tổng cộng 100%

 bChương trình 2: Chiết khấu thanh toán 10 % khi nhận nhà

       Lịch thanh toán nhanh để được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng (đã có VAT) như sau:

STT Đợt Tiến độ thanh toán nhanh

Tỷ lệ thanh toán

(% giá trị hợp đồng đã bao gồm VAT)

1 Đợt 1 Thanh toán trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký HĐMB

30% (vốn sẵn có)

2 Đợt 2 01 tháng kể từ ngày ký HĐMB 20% (vốn sẵn có)
3 Đợt 3 02 tháng kể từ ngày ký HĐMB 20% (vốn sẵn có)
4 Đợt 4 Khi nhận thông báo bàn giao nhà và khách hàng nhận nhà

25% (vốn sẵn có)

Chiết khấu thanh toán 10% còn lại thanh toán 15%

5 Đợt 5

Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất

5% (vốn sẵn có)
  Tổng cộng 100%
Điều kiện chương trình Khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, thanh toán nhanh với giá trị đạt 95% giá trị hợp đồng và nhận bàn giao nhà theo đúng tiến độ thanh toán trên sẽ nhận được chiết khấu thanh toán vào đợt 4

 c. Chương trình 3: Lãi suất 0% trong vòng 24 tháng

 • Công ty hỗ trợ thanh toán lãi vay trong vòng 24 tháng đầu tiên.
 • Ngân hàng tài trợ: Các ngân hàng có ký thỏa thuận hợp tác với Công ty.
 • Khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và thanh toán theo tiến độ thanh toán như sau:
STT Đợt Tiến độ thanh toán

Tỷ lệ thanh toán

(% giá trị hợp đồng đã bao gồm VAT)

1 Đợt 1 Thanh toán trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký HĐMB

30% ( vốn sẵn có)

2 Đợt 2 01 tháng kể từ ngày ký HĐMB 40% (Ngân hàng giải ngân)
3 Đợt 3 Khi nhận thông báo bàn giao nhà và khách hàng nhận nhà

25% (Ngân hàng giải ngân)

4 Đợt 4

Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất

5% (Ngân hàng giải ngân)
  Tổng cộng 100%
Điều kiện chương trình

+ Khách hàng thanh toán tối thiểu 30% giá trị hợp đồng bằng vốn sẵn có trong đợt thanh toán đầu tiên (đợt 1).

+ Khách hàng được vay tối đa 70% giá trị hợp đồng.

+ Ngân hàng cho khách hàng vay và giải ngân theo đúng tiến độ thanh toán trên.
 • Ưu đãi đặc biệt cho Khách hàng mua số lượng lớn sản phẩm Nhà ở liên kế (giai đoạn 2)

Nội dung chương trình

    • Khách hàng khi mua sản phẩm Nhà ở liên kế giai đoạn 2 từ 05 (năm) căn trở lên sẽ được ưu đãi giảm thêm 3%/căn (giá trị hợp đồng đã có VAT) khi chọn mua theo nội dung chương trình 02 hoặc chương trình 03 trên.
    • Thời điểm nhận ưu đãi: giảm thêm 3%/căn (giá trị hợp đồng đã có VAT) tại thời điểm khách hàng nhận nhà và thanh toán đúng đủ 95% giá trị hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai.

Điều kiện áp dụng chương trình

    • Khách hàng giao dịch trực tiếp với Công ty
    • Khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và thanh toán đúng đủ theo tiến độ thanh toán được quy định trên hợp đồng.
    • Khách hàng mua từ 05 (năm) sản phẩm Nhà ở liên kế (giai đoạn 2) trở lên và ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với Công ty tại cùng một thời điểm.

       

Thông tin chi tiết liên hệ:

Văn phòng Xí Nghiệp Đô Thị Châu Đức:

Lô LH3-09, Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, Xã Suối Nghệ - Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Văn Phòng Công ty CP Sonadezi Châu Đức:

Đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc, Thôn Hữu Phước, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hotlines: 0789 88 95 88 – 0389 33 66 88

Trân trọng thông báo./.

 

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC

KHU THƯƠNG MẠI

KHU THƯƠNG MẠI

CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC

CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC