Chính sách bảo mật thông tin

Thứ sáu, 17/05/2024, 02:00 GMT+7
  1. Đây là Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, áp dụng cho các bên liên kết khác.
  2. Các bên liên kết khác tôn trọng quyền mà pháp luật quy định trong việc bảo vệ thông tin. Các bên liên kết khác chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích được thông báo cho quý khách trong văn bản này hoặc được pháp luật cho phép. Chính sách này có thể sửa đổi vào từng thời điểm.
  3. Nếu có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hoặc đề xuất nào về cách các bên liên kết khác thu thập, sử dụng về chính sách này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0789 88 95 88
  4. Trong trường hợp muốn nhận, cập nhật hoặc thu hồi các thông tin được lưu giữ bởi Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức bạn vui lòng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại trên.

      Chính sách tại trang Web

       Khi gửi thông tin qua trang web này hoặc đến địa chỉ email/số điện thoại được cung cấp trên trang web này, bạn xem như đã đồng ý và chấp thuận về việc thu thập và sử dụng thông tin đó theo cách được mô tả trong Chính sách này.

        Thông tin bạn đã gửi sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ cho mục đích được yêu cầu, ví dụ như gửi email định kỳ liên quan đến các thông báo báo chí, báo cáo thường niên, báo cáo về các hoạt động bền vững, kết quả kinh doanh các ấn phẩm hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm khi đăng ký nhận thông tin về các ấn phẩm từ chúng tôi.

        Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin được cung cấp trong việc liên lạc với quý vị và tuân thủ luật pháp, bao gồm việc tiết lộ thông tin đã gửi để đáp ứng yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan pháp lý. Bạn đã đồng ý và chấp thuận việc sử dụng và tiết lộ các thông tin bằng việc gửi các thông tin này đến các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc bất kỳ nơi nào khác.

        Xin lưu ý rằng trang Web này sử dụng ứng dụng cookies để theo dõi các cài đặt của trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập đến trang web để cải tiến trang web dựa theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thường sử dụng những thông tin đó để phân tích thống kê nhưng có thể sử dụng nó cho các lý do khác dưới dạng tổng hợp doặc khi chung tôi không nhận diện được danh tính của bạn. Cookie không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoại trừ những dữ liệu bạn đã chọn chia sẽ. Hầu hết các trình duyệt internet đều tự động chấp nhận cookie nhưng bạn có thể thường xuyên thay đổi cài đặt trình duyệt theo sở thích. Nếu chọn không chấp nhận cookie, bạn không thể trải nghiệm tất cả các tính năng của trang web này.