ĐẤT CÔNG NGHIỆP

Tên tập tin :
THÔNG TIN TỔNG QUAN KCN - ĐÔ THỊ CHÂU ĐỨC

KHOẢNG CÁCH ĐẾN CÁC ĐẦU MỐI GIAO THÔNG TRỌNG YẾU

(1) Khoảng cách đường bộ:

  • Kết nối vào Quốc lộ 56
  • Quốc lộ 51                                                        : 13 km
  • Thành phố Vũng Tàu                                       : 44 km
  • Thành phố Hồ Chí Minh                                  : 75 km

 (2) Khoảng cách đến bến cảng :

  • Cụm cảng biển nước sâu Thị Vải – Cái Mép   : 16 km – 19 km

 (3) Khoảng cách đến sân bay :                              

Sân bay Quốc tế Long Thành :           54 km

HỆ THỐNG GIAO THÔNG NỘI BỘ

Đường BTN nóng, tải trọng H30.

Đường trục trung tâm Bắc Nam của khu gồm 06 làn xe, dải phân cách 02 m, lộ giới 54 m.

Các đường nhánh có 02 làn xe, lộ giới 29 m.

HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN NĂNG

* 02 trạm biến áp 110/22KV công suất mỗi trạm 2 x 63 MVA để cấp điện.

Giá điện : theo quy định của giá điện của Nhà nước Việt Nam cho cấp điện áp từ 22KV đến 110KV

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Nhà máy cấp nước sạch đang vận hành với công suất là 150.000 m³/ngày.

Giá nước được tính theo đơn giá nước hiện hành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Dự kiến đầu tư 03 nhà máy xử lý nước thải tập trung có tổng công suất xử lý dự kiến khoảng 45.000 m³/ngày đêm

Hiện nay, nhà máy xử lý nước thải đang vận hành với công suất là 4.500 m³/ngày đêm

Nước thải phải xử lý: nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất

Theo quy định của Nhà nước, khối lượng nước thải tính phí được tính bằng 80% khối lượng nước cấp.