Hoạt động - Sự kiện

Ngày 16 tháng 3 năm 2016, ông Nguyễn Tấn Bản, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Công ty giày da Uy Việt ...