LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH NIÊM YẾT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Thứ hai, 21/01/2019, 00:48 GMT+7

Ngày 15/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 100.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi (mã chứng khoán: SZC) lên niêm yết và giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 1.000 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.500 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động giá là +/-20%. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.500 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động giá là +/-20%.
Công ty hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, trong đó lĩnh vực bất động sản là lĩnh vực thế mạnh. Một số dự án mà công ty đang triển khai: Dự án Khu công nghiệp Đô thị & Sân Golf Châu Đức và Dự án BOT đường 768.

Các thông tin chi tiết xin xem phần thông tin cổ đông:

https://sonadezichauduc.com.vn/vn/thong-bao.html

100_triYu_cY_phiYu_SZC_chao_san_HOSE_1100_triYu_cY_phiYu_SZC_chao_san_HOSE_2