THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 & 14001:2015

Thứ hai, 08/04/2019, 07:28 GMT+7

Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã chính thức được tổ chức Bureau Veritas Việt Nam cấp GCN Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 và 14001:2015 theo GCN số VN.4278158 ngày 07 tháng 01 năm 2019. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành.

Áp dụng hệ thống chất lượng ISO này, Công ty mong muốn:

  • Nâng cao, cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ để thoả mãn khách hàng
  • Xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện công việc một cách khoa học, chặt chẽ, cải thiện về ý thức, tác phong làm việc
  • Cải tiến cách quản lý tài liệu, hồ sơ, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật
  • Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra
  • Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng
  • Lãnh đạo dễ dàng kiểm tra tiến độ và kết quả công việc của từng bộ phận, cá nhân
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng lợi nhuận
  • Tăng uy tín và hình ảnh công ty trên thị trường.

 

iso9001

 

iso14001